Kandidatforslag

Kandidat

Begrunnelsen må inneholde informasjon om kandidates relevante erfaring, profesjonelle kvalifikasjoner og andre stillinger/verv.