KEG

Kobra East og Gekko er to olje- og gassfelt som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen på norsk sokkel. Feltene er tilknyttet produksjons- og lagerskipet på Alvheim, Alvheim FPSO. 

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, ti kilometer vest for Heimdal og nær grensen til britisk sektor. KEG-funnene ligger omtrent ti km sørøst for Alvheim FPSO. 

Gekko ble funnet av Elf Petroleum allerede i 1974, ved boring av brønn 25/4-3. Kunnskapen om funnet er økt gjennom flere senere avgrensningsboringer, senest i 2018. 

Kobra Øst ble funnet i 2016, ved forlengelse av en produksjonsbrønn på Kobra. Begge funnene ligger i utvinningstillatelse 203, samme som Alvheim-feltet (Aker BP ASA (operatør), 80 %, ConocoPhillips Skandinavia AS, 20 %). 

Reservoaret er Heimdal Fm, et turbidittreservoar av høy kvalitet som er likt reservoaret som er utviklet på Alvheim-feltet (funn fra Boa, Kameleon og Kneler). Gekko består av to fireveis lukninger, Gekko nord og Gekko sør, hvor det er kommunikasjon i olje- og vannsonen mellom strukturene. Gekkostrukturene har en tynn oljekolonne (6-7 m) med overliggende gasskapper. Kobra Øst-funnet ble gjort ved forlengelse av brønn 24/9-P-8 AY1H i 2016 (Kobra produksjonsbrønn) som fant undermettet olje i et injisert sandsteinsreservoar. Dette er det samme reservoaret (Hermod Fm) og samme væske som på de nærliggende produserende feltene Viper og Kobra. 

Utbyggingskonseptet er en havbunnsutbygging tilkoblet eksisterende infrastruktur på Kneler B, som utgjør en del av Alvheim-feltet. 

Prosjektet utvikles i to faser, der dreneringsstrategien for første fase er fire oljeprodusenter, hver med tre lateraler, boret fra to havbunnslokasjoner (fire km fra hverandre). To av Gekko-brønnene vil bli omgjort til å produsere gass via et nytt sidesteg i andre fase.