Frosk

Frosk er en petroleumsforekomst lokalisert i utvinningstillatelsene 340 og 869, i den midtre delen av Nordsjøen. 

Frosk, som ligger om lag 25 kilometer sørvest for produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), skal kobles opp til FPSO-en via eksisterende undervannsstrukturer på Bøyla og Alvheim. 

Frosk ble funnet i 2018, lokalisert i et reservoarsandsteinslag tolket til å være injektitter. Det ble startet testproduksjon fra Frosk i 2019 for å samle data og redusere usikkerhet. Testproduksjonen har gitt verdifulle reservoardata som er brukt til å optimalisere antall brønner, dreneringsstrategi og produksjonsutstyr på FPSO-en. Denne brønnen vil bli videreført som en ordinær produksjonsbrønn. 

Konseptet består av en havbunnsutbygging koblet til eksisterende havbunnsutstyr for Bøyla. To nye produksjonsbrønner skal bores for å sikre effektiv drenering av de gjenværende områdene av Frosk. Utbyggingsløsningen som er valgt legger opp til en hurtigutbygging med forventet produksjonsstart 18 måneder etter innlevering av PUD. 

En viktig forutsetning for den raske utbyggingstakten er Aker BPs bruk av allianser og strategiske partnerskap. I Frosk-prosjektet vil Semi-alliansen (Aker BP, Odfjell Drilling, Halliburton) bli engasjert for boring og komplettering av nye brønner, mens Subsea-alliansen (Aker BP, Subsea 7, Aker Solutions) vil bli engasjert for havbunnsutbyggingen. 

Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt to milliarder kroner. 

Planlagt produksjonsstart er første kvartal 2023. Utvinnbare reserver i Frosk er estimert til rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter.