Overleverer plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

13. februar 2015

I dag overleveres plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup til olje- og energiminister Tord Lien.

«Johan Sverdrup er et eksepsjonelt prosjekt som markerer optimisme for norsk sokkel. Med en balansepris på mindre enn 40 dollar pr. fat vil det ha god lønnsomhet og sikre en solid kontantstrøm for Det norske i mange tiår fremover. Dette er en stor og viktig dag for Det norske», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Johan Sverdrup er det største oljefunnet på norsk sokkel siden 1980-tallet, og investeringskostnadene for første fase er beregnet til 117 milliarder kroner (2015 kroner) og forventet utvinnbare ressurser er anslått til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter. For fullfeltsutbyggingen er investeringskostnadene beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner (2015 kroner) med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Feltsenter Johan Sverdrup

Feltsenter Johan Sverdrup

Oljefeltet Johan Sverdrup er planlagt bygget ut i flere faser og første fase består av fire plattformer bundet sammen med gangbroer samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent der det er tatt høyde for avansert teknologi for økt utvinning i fremtidige faser. Første fase har produksjonskapasitet på 315.000 til 380.000 fat oljeekvivalenter per dag. Planlagt oppstart er sent 2019. Fullt utviklet kan feltet produsere 550.000 til 650.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Partnerskapet, bestående av Statoil, Lundin Norway, Petoro, Det norske oljeselskap og Maersk Oil, har anbefalt Statoil som operatør for alle faser av feltet. Det norske oljeselskap har ikke kommet til enighet med de øvrige partnerne om fordeling av eierandelene i forbindelse med samordningen av lisensene. De øvrige partnerne i feltet har derfor bedt Olje- og energidepartementet om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene i Johan Sverdrup. Inntil dette foreligger har Olje- og energidepartementet besluttet at Statoils forslag om fordeling av ressursene skal legges til grunn: Statoil 40,0267%, Lundin Norway 22,12%, Petoro 17,84%, Det norske oljeselskap 11,8933% og Maersk Oil 8,12%.

For Det norske har det hele tiden vært et avgjørende prinsipp at eierandelene i Johan Sverdrup skal fordeles basert på en kombinasjon av volum og verdi. Når det ikke var mulig å komme til enighet med partnerskapet om dette, kan vi heller ikke signere en avtale”, sier Hersvik.

I tillegg til innlevering av PUD leverer prosjektet også to planer for anlegg og drift (PAD) for transportrørledninger og løsning for utbygging av kraft fra land. Overleveringen fant sted hos Statoil på Fornebu kl. 08:00.

Se direktesending fra pressekonferanse i forbindelse med overleveringen her (www.sysla.no).

Tord Lien mottar plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup

Olje og energiminister Tord Lien mottar plan for utbygging og drift for Johan Sverdrup

Mer om Johan Sverdrup.

Kontakt:

Media
Direktør kommunikasjon Rolf Jarle Brøske, tlf. +47 911 12 475

Investor
Investorkontakt Jonas Gamre, tlf. +47 971 18 292