Ivar Aasen styres nå fra land

Som første selskap på norsk sokkel, startet i dag Aker BP med å styre en bemannet plattform fra land. Ivar Aasen i Nordsjøen styres nå fra Aker BPs lokaler på Trondheim torg.

To kontrollrom

Kontrollrommet er sentralt i all aktivitet på plattformen. I tillegg til å overvåke anlegg, produksjon, utstyr og følge opp det som skjer i felt, er kontrollrommet sentral i aktivering av arbeidstillatelser og ved ankomst av fartøy og helikopter innenfor 500-metersonen.

Ivar Aasen ble bygget med to identiske kontrollrom – på plattformen og i Trondheim. Planen har hele tiden vært å flytte kontrollrommet til land. Offshorebemanningen for øvrig blir som før på feltet.

Mye læring

Det er mye læring i denne nye måten å styre virksomheten på, både for Aker BP og for bransjen. Aker BP ser et betydelig potensial i forhold til økte inntekter ved at undergrunnsmiljøet sitter tettere på kontrollrommet som kan gi bedre gjensidig forståelse og felles mål. Gjennom å utvikle nye digitale løsninger som endrer arbeidsformen vil vi også kunne få reduserte kostnader på sikt.