Gir konsesjon til kraft fra land for Yggdrasil

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag gitt Aker BP konsesjon for å knytte plattformene i Yggdrasil-området til kraftnettet i Samnanger i Vestland fylke. Konsesjonen er gitt etter energiloven og havenergiloven. 

Kraft fra land-systemet representerer stabil og sikker kraftforsyning til Yggdrasil-området, med svært lave utslipp, under 1 kg/CO2 per produserte oljeekvivalent.  

Kraft fra land-prosjektet er organisert som et fellesforetak mellom Aker BP, Equinor og LOTOS Exploration & Production.  

Konseptet omfatter en ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger, en ny 11 kilometer lang 145 kV-kraftledning i Samnanger, et kompenseringsanlegg i Årskog i Fitjar og en 250 kilometer lang 145 kV-sjøkabel fra Samnanger til Yggdrasil-området i Nordsjøen.