Effektiv bekjempelse av olje på sjø ved Alvheim

Da satellittbilder viste olje på sjø ved Alvheim-feltet, reagerte Aker BP umiddelbart og stengte alle nødvendige ventiler slik at utslippet ble stanset. Den påfølgende håndteringen av olje på sjø bekrefter at vi har en effektiv oljevernberedskap på norsk sokkel.

Oljeutslippet fra Alvheim produksjonsskip 29. november skjedde i forbindelse med oppstart av feltet, i etterkant av en uplanlagt produksjonsstans og med én brønn i produksjon. Et foreløpig estimat på 51 m3 olje ble sluppet ut gjennom produsertvannsutløpet.

Myndighetene ble varslet om hendelsen, og beredskapsorganisasjonen til Aker BP mobiliserte sammen med Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO*) og Kystverket for å håndtere olje på sjø.

*NOFO ivaretar oljevernberedskapen på vegne av operatørselskapene på norsk sokkel, NOFOhjem

NOFO og Kystverket valgte å bruke oljeverntiltaket mekanisk nedblanding, hvor propeller til områdefartøyet Esvagt Stavanger blandet oljen ned i vannsøylen til den løste seg opp. Det ble i tillegg iverksatt overvåkning via satellitt og fly samt områdefartøyets oljeradar.

Oljeverntiltaket viste seg å være svært effektivt og allerede dagen etter var oljeflaket betydelig redusert. Kystverket, i samråd med NOFO og Aker BP, valgte å avslutte operasjonen dagen etter, 1. desember. Satellittbilder og overflygning avdekket da ingen olje på sjø. Kystverket og NOFO har heller ikke rapportert noen skade på miljø (fugl, fisk, larver).

– Denne oljevernaksjonen har vært effektiv og preget av et meget godt samarbeid mellom involverte bidragsytere, sier Ine Dolve, direktør for Alvheim i Aker BP.

– Vi har iverksatt gransking av hendelsen med mål om å ta læring og styrke barrierene våre for å unngå at vi får en liknende hendelse igjen, legger Dolve til.

Aker BPs mål er å utføre alle operasjoner, borekampanjer og prosjekter med høyest mulig HMS-standard og uten uønskede hendelser.

– Samtidig skal vi ha en robust og effektiv beredskap for å minimere konsekvenser hvis en uønsket hendelse likevel skulle inntreffe Samarbeidet med NOFO og Kystverket om håndtering av olje på sjø ved Alvheim viser at vi på norsk sokkel har en effektiv og god oljevernberedskap om behovet oppstår, sier Marit Blaasmo, direktør for organisasjon, sikkerhet og beredskap i Aker BP.