Det norske overtar Norecos portefølje i Norge

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. mars 2016

Det norske oljeselskap ASA («Det norske») har inngått en avtale med Noreco Norge AS («Noreco») om å overta selskapets norske lisensportefølje, inkludert en kontantbeholdning på ca. 45 millioner kroner. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2016.

Porteføljen består av syv lisenser på norsk kontinentalsokkel, inkludert en eierandel på 20% i Gotha-funnet (PL492) i Barentshavet. Overtagelsen inkluderer ikke Norecos eierandel på 4,36% i Enoch-feltet.

«I tillegg til det nylige oppkjøpet av Svenska Petroleum Norge og Premier Oil i Norge, understreker overtagelsen av Noreco Norge Det norskes sterke tro på, og forpliktelse til norsk sokkel», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Overtagelsen forutsetter myndighetsgodkjennelse, og betinger godkjennelse fra eierne i obligasjonslånet NOR06. Noreco har mottatt forhåndsaksept og forpliktelser til å stemme for transaksjonen fra obligasjonseiere som eier majoriteten av obligasjonslånet.