Den menneskelige faktoren for miljøvennlig seiling

Forsyningsfartøyet Normand Solitaire laster utstyr og forsyninger til neste tur ut i Nordsjøen. Både under planlegging og gjennomføring av reisen tas det beslutninger, som påvirker fartøyets samlede utslipp av klimagasser. Mannskapet er fokusert på å redusere utslippene der de kan.

Normand Solitaire er en av Nordsjøens arbeidshester. Et 11 år gammelt forsyningsfartøy, som måler drøyt 90 meter fra baug til hekk, og med plass til ca 1/4 mål last på dekk.

I 2021 ble det installert batteri på fartøyet for hybriddrift, samt utstyr for å koble til strøm når Normand Solitaire ligger til kai. Begge bidrar til betydelig lavere utslipp. Men, like viktig er den menneskelige faktoren levert av logistikkpersonell og mannskap.

Kapteinen om bord, Håvard Nordstrand, har vært en del av overgangen fra å seile raskt fra A til B, til å seile smart og mer miljøvennlig. På denne turen skal Normand Solitaire levere utstyr og rekvisita til tre installasjoner; produksjonsplattformene Ivar Aasen og Edvard Grieg, og boreplattformen Scarabeo 8. Fartøyet vil ta returlast tilbake til land.

Den mest miljøvennlige turen er den du unngår å ta. Derfor er det en fordel å kunne koordinere logistikk for flere installasjoner gjennom bedre utnyttelse av lastekapasitet og færre nautiske mil.

Håvard Nordstrand
Kaptein, Normand Solitaire

På vei ut i Nordsjøen forklarer kaptein Håvard Nordstrand deres filosofi om å spare drivstoff underveis.

Når vi var ferdige med å laste på forsyningsbasen, la vi umiddelbart fra kai. Dette gir oss god tid til å komme oss ut på feltet, slik at vi kan reise med lavere hastighet.

Håvard Nordstrand
Kaptein, Normand Solitaire

Normand Solitaire har tre maskiner som produserer strøm til thrusterne (propellene), som driver båten. På denne turen vil to av dem være i bruk gjennom natten. Om morgenen vil været ha roet seg litt, så de kan kjøre tilbake på bare én motor. Hvis de trenger ekstra kraft, vil hybridbatteriet slå inn.

Mannskapet på broen bestemmer hvor mye strøm som må genereres. Det er et helt annet fokus på dette nå, sammenlignet med for bare noen få år siden. Målet er å redusere utslippene. Dette reduserer samtidig drivstoffutgiftene, og fører til mindre slitasje på motorer. Så dette kommer både miljøet, operatørselskapet og rederiet til gode.

Håvard Nordstrand
Kaptein, Normand Solitaire

Fartøyet bruker dynamisk posisjonering under lossing og lasting ved installasjonene. Selv om fartøyet må holde seg stille, krever dette fortsatt relativt mye kraft i reserve for å motvirke vind og strøm.

Boreriggen Scarabeo 8 er en flytende installasjon som er fortøyd med ankerliner. Fartøyets baug ligger bare noen få meter over en av ankerlinene. På dette tidspunktet velger førstebetjent Ana Maria Lind å holde to motorer i gang.

Da vi lå ved siden av Edvard Grieg tidligere i dag, var det ingen ankerliner vi måtte gjøre rede for, og været var litt roligere. Da valgte vi å bruke kun én motor. Dette sparer oss for 80 liter drivstoff hver time.

Ana Maria Lind
Førstebetjent, Normand Solitaire