Yme-salget godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent salget av Det norske oljeselskaps 10% eierandel i utvinningstillatelsene 316, 316B, 316CS og 316DS til det polske selskapet Lotos Exploration and Production Norge AS.

Transaksjonen inkluderer Yme-feltet som er under utbygging. Det norske vil motta et kontantvederlag på nær 600 millioner kroner for eierandelene.

For ytterligere informasjon henvises det til børs og pressemelding utstedt 23. oktober 2008.

Investorkontakter:
Finn Øistein Nordam, finansdirektør, tlf. +47 98 28 93 82
Knut Evensen, sjef for investorkontakt, tlf. +47 95 07 76 22

Kontakt