VEDTAK OM GJENNOMFØRING AV FUSJON

Styrene i Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) og NOIL Energy ASA (”NOIL”) besluttet i styremøter 23. juli 2008 at fusjonen av selskapene skal tre i kraft. Det vises til børsmeldinger datert 15. mai 2008, 11. april 2008 og 9. oktober 2007. Fusjonen trer i kraft når melding om ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret. DETNOR har sendt melding om ikrafttredelse til Foretaksregisteret for registrering og venter at fusjonen vil tre i kraft fra og med 25. juli 2008. Etter ikrafttredelsen vil fusjonen gjennomføres etter reglene om fusjon mellom konsernselskaper i allmennaksjeloven med DETNOR som overtakende og NOIL som overdragende selskap, ved at NOILs eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet overføres til DETNOR uten vederlag. NOIL vil ved ikrafttredelsen oppløses. Registrering i Foretaksregisteret vil bli kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. Det skal ikke gjennomføres noen utdelinger i forbindelse med fusjonen. Det gis heller ikke rettigheter av økonomisk verdi til aksjonærene ved fusjonen. Gjennomføringen av fusjonen er siste steg i sammenslåingen av DETNOR (tidligere Pertra ASA) og NOIL (tidligere Det Norske Oljeselskap ASA) som besluttet i styremøter avholdt 8. oktober 2007. Det vises til tidligere børsmeldinger for ytterligere informasjon om fusjonen og selskapene. Kontaktpersoner: DETNOR Erik Haugane (daglig leder), tlf.: + 47 90 72 16 55, e-post: erik.haugane@detnor.no NOIL Erik Haugane (styreleder), tlf.: + 47 90 72 16 55, e-post: erik.haugane@detnor.no

Om Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”):

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra ASA og DNOs norske virksomhet.

For mer informasjon om Det norske oljeselskap ASA, se www.detnor.no

Kontakt