Tørr letebrønn 32/2-1 på Trow

Operatør Talisman Energy har boret en tørr letebrønn 32/2-1 på Trow prospektet i produksjonslisens (PL) 369, øst for Troll-feltet. Det norske har en eierandel på 20% i PL 369. Operatør Talisman Energy har en andel på 40%. Øvrige deltakere er Revus Energy 20% og Petro-Canada Norge 20%. Det norske har så langt i 2008 deltatt i tre letebrønner, hvorav to har vært funn, Draupne og Lilleulv. Det norskes gjenværende leteprogram for 2008 inkluderer Freke-prospektet i PL 028B og Fulla i PL 362. Boring av Eitri prospektet in lisens 027B og Grevling i PL 038 er planlagt startet rundt slutten av året. Kontaktperson Sjef for investorkontakt Knut Evensen, tel. +47 95 07 76 22

Dette er Det norske:

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør på 23 lisenser, og med deltakelse i totalt 45 lisenser. Selskapet boret i 2007 fem letebrønner, og har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag over 100 ansatte, og den sterke veksten vil fortsette i 2008. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet. Ved utgangen av januar var børsverdien 3,5 milliarder kroner.

For mer informasjon om Det norske, se www.detnor.no

Kontakt