Tørr brønn i Norskehavet

Det norske oljeselskap ASA, operatør av utvinningstillatelse 380, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6407/2-4 (Fongen). Brønnen ble boret om lag 6 km vest for gassfunnet 6507/11-1 Midgard i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura (Fangstgruppen). Brønnen er tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med forventet mektighet og god reservoarkvalitet.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 380. Tillatelsen ble tildelt 6.1.2006 (TFO 2005). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2972 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ileformasjonen i midtre jura. Havdypet var 269 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/2-4 ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal til utvinningstillatelse 483 S i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6609/10-2 der Det norske oljeselskap ASA er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 380 er Det norske (70 prosent) og VNG Norge (30 prosent).

Kontaktperson: IR-sjef Knut Evensen, tlf. +47 95 07 76 22

Kontakt