Tørr brønn i Norskehavet

Operatør Det norske har sammen med partnere VNG Norge og Concedo boret en tørr brønn på Strutenprospektet i PL 383 i Norskehavet.

Brønnen fant reservoarbergarter med betydelig mektighet og tilfredsstillende reservoarkvalitet i Tiljeformasjonen fra tidligjura, men det var ikke spor av hydrokarboner. Før boring anså man at tilstrømning av olje og gass var den største risikoen for et tørt boreresultat. Konklusjonen etter boringen er også at manglende tilstrømning er den mest sannsynlige årsak til resultatet.

Før boring ble det samlet inn elektromagnetiske (EM) data over området og Strutenprospektet sammenfalt med en EM-anomali som kunne være konsistent med tilstedeværelse av hydrokarboner. Dette viser etter selskapets syn at EM data kun er et hjelpemiddel i jakten på olje og gass, og ikke noen garanti for å gjøre funn.

”Dette var en god struktur som ligger tett ved et område som er rikt på olje og gass. Derfor er det selvsagt skuffende at brønnen var tørr, selv om vi visste at det var det mest sannsynlige utfallet. Vi er fornøyd med at vi fant reservoarbergarter i tråd med vår tolkning. Vi vil nå evaluere resultatene og beslutte om vi skal levere tilbake lisensen eller gjøre flere boringer,” sier letesjef Tom Bugge i Det norske.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp 1650 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter fra tidligjura (Åreformasjonen). Brønnen er den første letebrønnen i PL 383. Tillatelsen ble tildelt i januar 2006 som en del av Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005).

Havdypet var 377 meter. Brønnen ble boret av boreinnretningen Bredford Dolphin og blir nå permanent plugget og forlatt.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 383 er:
Concedo AS 15 prosent
VNG Norge AS 30 prosent
Det norske oljeselskap ASA (O) 55 prosent

Mediekontakter:
Adm.dir Erik Haugane; +47 90 72 16 55
Kommunikasjonssjef Torgeir Anda; +47 99 11 22 03

Investorkontakter:
Finansdirektør Finn Øistein Nordam; +47 98 28 93 82
Sjef for investorkontakt Knut Evensen; +47 950 77 622

Kontakt