Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Det norske

Det norske avholdt ekstraordinær generalforsamling mandag 19. oktober 2009 i Trondheim. Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen.

Kontakter:
Finn Øistein Nordam, Finansdirektør tlf. +47 98 28 93 82
Knut Evensen, Investorkontakt tlf. +47 950 77 622

Kontakt