Nytt styre i Det norske

Svein Sivertsen ble valgt til ny styreleder i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) på den ekstraordinære generalforsamlingen 24 juni.

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Det norske 24 juni 2009 ble det valgt tre nye styremedlemmer. Svein Sivertsen blir ny styreleder i selskapet. Sivertsen (født 1951) er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han satt i styret i Det norske fra 2005 til februar 2009. Han har hatt flere ledende stillinger i næringslivet i selskaper som Nidar, Fokus Bank og Sintef.

Lone Fønss Schrøder (født 1960) ble valgt til nytt styremedlem. Hun er konsernsjef i Wallenius Lines AB. Fønss Schrøder har arbeidet 21 år i A.P. Møller-Maersk. Hun er utdannet jurist, og har en mastergrad i økonomi fra Handelshøjskolen i København. Hun sitter blant annet i styret i Yara, Aker, Vattenfall og DSB.

Kaare Moursund Gisvold (født 1942) ble valgt til nytt styremedlem. Han er selvstendig investor og rådgiver. Gisvold er dr. ing. fra NTNU. Han er blant annet styreleder i avishuset Polaris. Gisvold var styreleder i Det norske fra 2005 til februar i år.

Medlemmene Ivar Brandvold, Marianne E. Johnsen, Hege Sjo og Tore Lilloe-Olsen ble gjenvalgt.

I tillegg har styret tre ansatterepresentanter: Bjarne Kristoffersen, Jan Gunnar Opsal og Kristin Aubert.

Finn Haugan fortsetter som leder av valgkomiteen. Berge Gerdt Larsen fortsetter som medlem, mens Øyvind Eriksen ble valgt inn som nytt medlem.

Vedlagt er kopi av protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Investorkontakter:
Finansdirektør Finn Øistein Nordam; +47 98 28 93 82
Sjef for investorkontakt Knut Evensen; +47 950 77 622

Kontakt