Ivar Brandvold fratrer i Det norske

Ivar Brandvold fratrer som styremedlem i Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er at Brandvold tiltrer stillingen som konsernsjef i Fred.Olsen Energy.

Kontaktperson: IR-sjef Knut Evensen, tlf. +47 95 07 76 22

Kontakt