Invitasjon til presentasjon av resultat for 2. kvartal og første halvår 2008

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) presenterer sitt delårsresultat for 2. kvartal og første halvår 2008 i Oslo 19. august. Presentasjonen vil finne sted på Shippingklubben i Haakon VII’s gt. 1 fra klokken 08.15. Frokost vil bli servert fra klokken 08.00. Vennligst send påmelding via registreringsskjema på www.finansanalytiker.no innen 18. august klokken 12.00. Selskapet vil være representert ved adm. dir. Erik Haugane, finansdirektør Finn Øistein Nordam og IR-sjef Knut Evensen.

Dette er Det norske:

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.

For mer informasjon om Det norske oljeselskap, se www.detnor.no

Kontakt