Informasjonsmemorandum – foreslått fusjon med Aker Exploration ASA

Vedlagt følger informasjonsmemorandum i forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA.

Kontakt