Godkjent utbyggingsplan for Frosk i Alvheim-området

Olje- og energidepartementet (OED) har i dag godkjent Plan for utbygging og drift (PUD) for Frosk i Alvheim-området. 
 
Operatør Aker BP og lisenspartnere Vår Energi AS og Lundin Energy Norway AS* overleverte PUD til Departementet i september i fjor (lenke)

* Fra 1. juli i år er Lundin Energy Norway AS et heleid datterselskap av Aker BP ASA. Datterselskapets navn er endret til ABP Norway AS.
 
Frosk-feltet vil bli koblet opp mot Alvheim med eksisterende havbunninfrastruktur og utnytter ledig kapasitet i prosesseringsanlegg med bare en marginal økning i strømforbruk og CO2-utslipp. 
 
Totale investeringer i prosjektet er anslått til rundt 2 milliarder kroner (om lag 230 millioner dollar). Utvinnbare reserver i Frosk er estimert til rundt 10 millioner fat oljeekvivalenter. 
 
Frosk-feltet, som ligger om lag 25 kilometer sørvest for produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO), skal kobles opp til FPSO-en via eksisterende undervannsstrukturer på Bøyla og Alvheim. Konseptvalget er basert på verdifull produksjonserfaring fra en testbrønn. To nye produksjonsbrønner skal bores.  
 
Den valgte utbyggingsløsningen legger opp til en hurtig utbygging med forventet produksjonsstart i første kvartal 2023, 18 måneder etter PUD-innleveringen. 

Kontakt