Fusjonen vedtatt

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA vedtok fusjonen med Aker Exploration ASA. Det forsterker Det norske som det nest største selskapet på norsk sokkel i antall operatørskap og i boreaktivitet.

På den ekstraordinære generalforsamlingen 19 oktober vedtok aksjonærene i Det norske fusjonen med Aker Exploration. 41.441.161 aksjer stemte for, tilsvarende 94,34 prosent av avgitte stemmer. 69,4 prosent av aksjene var representert på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Aker Exploration har også vedtatt fusjonen med overveldende flertall.
Administrerende direktør Erik Haugane sier han er svært fornøyd med at fusjonsforslaget ble vedtatt med overveldende flertall.
– Fusjonen er et stort steg videre for å gjøre Det norske til et slagkraftig selskap på norsk sokkel. Dette er en bransje der størrelse teller. Fusjonen gir oss en bredere portefølje av spennende prospekter, større tilgang på riggkapasitet, og en hovedeier med stor kompetanse og betydelig finansiell styrke.

Styreleder Svein Sivertsen i Det norske
– Det norske og Aker Exploration er to selskaper som passer godt sammen. Denne fusjonen forener to letemiljøer som hver for seg i løpet av få år har bygget opp en betydelig lisensportefølje på norsk sokkel. Det nye selskapet vil skape mer verdier både for aksjonærene og for samfunnet som helhet.

Sammenslått
Det norskes aksjonærer vil eie 82 prosent av det sammenslåtte selskapet og Aker Explorations aksjonærer
18 prosent. Aksjonærene i Det norske vil få 1,403328 aksjer i Aker Exploration for hver aksje i Det norske.

Det er ventet at fusjonen vil være registrert og gjennomført i løpet av 2009. Det fusjonerte selskapets foretaksnavn vil være Det norske oljeselskap ASA. Aksjene i det fusjonerte selskapet er forutsatt notert på Oslo Børs. Aker ASA vil være det fusjonerte selskapets største aksjonær med rundt 40 prosent av aksjene.

Det fusjonerte selskapet, vil med god margin, være det nest største oljeselskapet på norsk sokkel målt i antall operatørskap og i leteaktivitet. Etter fusjonen vil selskapet være operatør for 32 lisenser og ha 70 lisenser i porteføljen.
Erik Haugane blir administrerende direktør i selskapet, og Kjell Inge Røkke blir styreleder.

Gjennomføringen av fusjonen forutsetter de nødvendige godkjennelser fra myndigheter og tredjeparter, og er videre betinget av videreføring av notering av det fusjonerte selskapet på Oslo Børs.

Vennligst finn presentasjoner fra generalforsamlingen vedlagt.

Kontakter:
Finn Øistein Nordam, Finansdirektør tlf. +47 98 28 93 82
Knut Evensen, Investorkontakt tlf. +47 950 77 622

Kontakt