Flagging av fullmakter

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap ASA (`Selskapet`) som skal avholdes 19. oktober kl 17.00 i Trondheim, har styreformann, Svein Sivertsen, per 18. oktober 2009 mottatt 4 727 333 fullmakter til å stemme på Selskapets ekstraordinære generalforsamling. Sivertsen har derfor passert flaggeterskelen på 5 % i forhold til antall stemmerettigheter i Selskapet som kan utøves uten instruks.

Til sammen gir fullmakter og egne aksjer Sivertsen stemmerett til 4 642 333 aksjer, som representerer 7,3 % av stemmene i selskapet.

Kontakter: Finn Øistein Nordam, Finansdirektør tlf. +47 98 28 93 82
Knut Evensen, Investorkontakt tlf. +47 950 77 6 22

Kontakt