Flagging av fullmakter

I forbindelse med generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA 24. juni 2009, har Erik Haugane mottatt fullmakter for i alt 11 952 175 aksjer.

Sammen med 1 167 475 egne og egenkontrollerte aksjer, kontrollerer Haugane i alt 13 119 650 aksjer, tilsvarende 20,21 prosent av total antall utestående aksjer, på generalforsamlingen.

Kontakt