Det norske selger andeler i prospektene Fongen, Struten og Litjormen

Det norske har inngått avtale med VNG Norge, et datterselskap av det tyske industrikonsernet VNG – Verbundnetz Gas AG, om salg av andeler i tre lisenser i Norskehavet. Det norske er operatør for alle lisensene og har i dag en høy eierandel. Salget er gjort som et ledd i selskapets arbeid med å optimalisere lisensporteføljen og viser hvilken verdiskapning som ligger i tidlig letefase. VNG Norge kjøper seg inn med en eierandel på 30 prosent i hvert av leteprospektene Fongen (PL 380) og Struten (PL 383). I begge disse lisensene er det gjort avtale om boring av én letebrønn neste år. VNG vil betale for lisensandelene ved å bære 30 prosent av Det norskes kostnader i forbindelse med boringen av de to brønnene. Det norske selger også 20 prosent av selskapets andel i prospektet Litjormen (PL 447) til VNG Norge. Som følge av dette er selskapets eierandel i lisensen redusert fra 50 til 30 prosent. Denne lisensen ble tildelt i juni 2007 og tolkning av 3D seismikk er gjennomført. Det er imidlertid ikke ennå fattet noen beslutning om boring av letebrønn. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2008. Avtalen forutsetter godkjennelse fra norske myndigheter. Se vedlegg for en oversikt over andeler før og etter transaksjonen.

Dette er Det norske:

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.

For mer informasjon om Det norske, se www.detnor.no

Kontakt