Det norske øker sin andel før boring sør for Jotun.

Det norske skal operere en letebrønn på Jettaprospektet i PL 27D, sør for Jotun, med beregnet oppstart medio august. Fra før har Det norske 35%eierandel i denne lisensen. Gjennom en avtale med ExxonMobil øker Det norske sin andel i PL027D til 47% mot å bære ExxonMobils kostnader for sin
andel på 13% for Jettabrønnen.

Jettaprospektet vil bli boret med ”Bredford Dolphin” med Det norske som boreoperatør. Jettaprospektet representerer samme type letemodell som
Jotunfeltet. Et eventuelt funn vil kunne produseres gjennom de eksisterende installasjonene på feltet og dermed komme relativt raskt i produksjon.

ExxonMobil er operatør for PL027D og myndighetenes tillatelse til boring er gitt.

Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra partnerne i lisensen
og fra myndighetene.

Kontakt