Det norske inngår prinsippavtale om Frøyutbygging

Det norske oljeselskap ASA offentliggjør i dag at selskapet har inngått en prinsippavtale med en kontraktør om leie av en oppjekkbar produksjonsenhet for Frøyfeltet. Bakgrunnen for denne avtalen er at Det norske med dette vil legge til rette for videre utvikling og drift av Frøyfeltet i produksjonslisens 364. Frøyfeltet er forventet å produsere 56 millioner fat olje, med en initiell produksjon på 28 000 fat olje per dag. Kontraktøren skal stå for konstruksjon og drift av produksjonsenheten, som forventes å starte produksjon på Frøyfeltet i løpet av 3. kvartal 2012. Leie- og driftskontrakten vil få en varighet på 10 år, med en valgfri opsjon for ytterligere fem års forlengelse (fem ganger ett år). Leieraten varierer i henhold til produksjonsprofilen, og har en betydelig verdi. Avtalen er basert på de betingelser som er i dagens marked. Frøyfeltet ble tildelt Det norske som operatør (50 prosent andel) og Premier Norge AS (50 prosent) i TFO 2006. Lisenspartnerne vedtok i januar 2008 å utarbeide en Plan for Utbygging og drift (PUD) for feltet, og Det norske og Premier har i etterkant samarbeidet med å ferdigstille en endelig PUD. Frøyfeltet er et mindre oljefelt beliggende på den norske kontinentalsokkel. Prinsippavtalen som nå er inngått er en del av beslutningsgrunnlaget for å sikre en akseptabel økonomi i prosjektet. Administrerende direktør i Det norske, Erik Haugane, uttaler: - Med dagens oljepriser anslås prosjektet å generere en netto nåverdi på 4 milliarder kroner. Dette utgjør betydelige verdier for både lisenshaverne og det norske samfunn. På grunnlag av denne avtalen skal styringskomiteen for Frøy i løpet av kort tid ta en avgjørelse angående godkjenning og innlevering av PUD. Prinsippavtalen forutsetter en endelig avtalt kontrakt i tillegg til følgende: Godkjenning fra styringskomiteen i PL 364 og etterfølgende godkjenninger fra kontraktørens styre, samt fra styrene i Premier Oil Ltd. og Det norske. Den forutsetter i tillegg myndighetenes sanksjon av PUD for Frøyfeltet.

Dette er Det norske:

Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske vil i 2008 bore åtte til ni brønner, av disse tre som operatør. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 120 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Hovedkontorfunksjoner er delt mellom Oslo og Trondheim. Selskapet har også kontorer i Harstad og Stavanger.

Det norske oljeselskap (`DETNOR`) er et resultat av sammenslåingen mellom Pertra og DNOs norske virksomhet.

For mer informasjon om Det norske, se www.detnor.no

Kontakt