Det norske avviser Petrojacks frieri

Det norske oljeselskap ASA (”DETNOR”) mottok fredag kveld et tilbud fra Petrojack ASA om å fusjonere PetroProd AS inn i Det norske. Forslaget kommer overraskende på Det norske.

Styret i Det norske kan ikke se at tilbudet er interessant for Det norskes aksjonærer. Det er ikke en del av selskapets strategi å være riggeier. Børsmeldingen fra Petrojack inneholder synspunkter på Frøyprosjektet som ikke har sitt opphav hos operatøren.

Kontakt