Borer sidesteg på Jetta

Resultat av letebrønn 25/8-17 i PL 027D

Det norske har sammen med operatør ExxonMobil og partnere Dana Petroleum, Bridge Energy og Petoro, funnet olje i brønn 25/8-17, i Jettaprospektet, sør for Jotunfeltet.

Det er påvist olje, men med mindre reservoarbergartstykkelse enn forventet. Det er samlet inn data, inklusive trykkmålinger og oljeprøver i reservoarsonen.

Partnerskapet har bestemt å bore et sidesteg for å undersøke om funnet er kommersielt.

Brønnen bores i PL027D, men med kostnadsdeling med PL504 og PL169C.

Kontakter:
Finansdirektør Finn Øistein Nordam; +47 98 28 93 82
Sjef for investorkontakt Knut Evensen; +47 95 07 76 22

Kontakt