Aker BP vant prestisjetung pris

Årlig deler Foreningen for finansfag ut Stockman-prisen til det børsnoterte selskapet i Norge som er best til å informere overfor finansmiljø og aksjonærer. Aker BP vant i dag prisen.

Stockman-prisen er finansmarkedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra Foreningen for finansfags Stockman-komité, som kårer en vinner.
Årets finalister var Aker BP, Kongsberg Gruppen, Mowi og Norsk Hydro. Vinneren ble kåret under en prisutdeling på Vika kino i Oslo i dag.

– Dette var både veldig hyggelig og veldig inspirerende. For oss i Investor Relations-teamet er det selvsagt ekstra stas å få denne prisen, som et bevis på at jobben vi gjør blir verdsatt av våre kunder i kapitalmarkedet. Alle som jobber med Investor Relations vet at dette er et lagarbeid, og det er veldig mange i selskapet som har bidratt på ulikt vis til at vi står her i dag, sier VP Investor Relations Kjetil Bakken og trekker i tillegg til Investor Relations-teamet frem regnskaps- og rapporteringsmiljøet, strategi og bærekraft-teamet, kommunikasjonsteamet og toppledelsen.

Komiteen legger vekt på en rekke kriterier (se listen nederst i saken) i kåringen. Dette dreier seg om regnskap, finansielle presentasjoner og informasjon i tillegg til ESG-rapporteringen som teller hele 30 prosent av prisen (environmental, social, governance).

Aker BPs ESG-rapportering for i fjor har allerede fått toppkarakter i rene ESG-kåringer.

– Dette er nok en viktig anerkjennelse for selskapet og for det grundige arbeidet vi har gjort innenfor ESG over år. ESG-målene våre er en integrert og viktig del av Aker BP sin selskapsstrategi, og er kanskje den viktigste grunnen til at vi scorer så bra i denne vurderingen, sier Sustainability Professional Eline Hagen Holsvik som var ansvarlig for ESG-rapporten.

En lang rekke personer og funksjoner i Aker BP er delaktige for at rapporteringen skal fungere optimalt.

– Regnskap og rapportering er et skikkelig lagarbeid, og denne prisen er en stor oppmuntring til å fortsette og bygge oneteam-kulturen i Aker BP rundt våre prosesser. Det er nokså få personer som arbeider med selve sluttproduktet, men det er veldig mange flere som jobber i kulissene og bidrar til høy integritet og tillit til våre rapporteringer i det eksterne markedet, sier Jon Håkon Østhus, VP Financial Accounting & Integrated Reporting.

Dette er kriteriene prisen deles ut fra:

• ESG – 30 prosent (fordelt på miljø (10%), samfunnsansvar (10%) og eierstyring og selskapsledelse (10%)
• Tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling (10%)
• Finansielle mål og utbyttepolitikk (10%)
• Åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktører (10%)
• Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk (10%)
• Årsregnskap og noter, styrets beretning (10%)
• Segmentinformasjon i års- og delårsrapporter (10%)
• Delårsrapportering og selskapspresentasjoner (inkl CMD) (10%)