Aker BP tildeles 27 lisenser i TFO 2023

Myndighetene tilbyr Aker BP andeler i 27 utvinningstillatelser (letelisenser) på norsk sokkel, hvorav 17 som operatør ved tildelingen i forhåndsdefinerte områder (TFO 2023). Tildelingen underbygger vår rolle som det mest aktive uavhengige leteselskapet på sokkelen.

-Vi er godt fornøyde med tildelingen som ble offentliggjort i dag. Den reflekterer den omfattende søknaden vår, og gir oss et godt grunnlag for å opprettholde en ambisiøs letestrategi, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og reservoarutvikling i Aker BP.

Aker BP tilbys lisenser i alle områder av norsk sokkel, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

-Vår strategi er å ha en portefølje av letelisenser som gir god balanse mellom letebrønner nær eksisterende felt og infrastruktur, og brønner som ved eventuelt funn kan legge grunnlag for selvstendige utbygginger. For enkelte av prospektene går vi også målrettet mot gass. Det er viktigere enn noensinne at Norge kan bidra med gassproduksjon for å sikre energiforsyningen til Europa, sier Seljebotn.

TFO – tildeling i forhåndsdefinerte områder, er den årlige lisensrunden som omfatter de modne områdene av norsk sokkel. Dette er områder med kjent geologi og relativt godt utbygd infrastruktur med produksjonsinnretninger og rørledninger.

Tildelingen i TFO 2023 ble annonsert av energiminister Terje Aasland under Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord i dag. 24 selskaper fikk tilbud om andeler i totalt 62 lisenser.