Aker BP tilbys letelisens på britisk sokkel

Aker BP UK Limited, et datterselskap av Aker BP, tilbys en 50 prosent andel i et lisensområde på britisk side i Nordsjøen. Området ligger nær den norske grensen, i nærheten av Alvheim-feltet hvor Aker BP er operatør. 

I den 33. britiske offshore lisensrunden har DNO og Aker BP hver blitt tilbudt en 50 prosent andel i en letelisens bestående av blokkene 9/9f, 9/10c, 9/14c og 9/15d. DNO tilbys operatørskap for lisensen. 

-Petroleumsystemene i området strekker seg over grensen mellom Norge og Storbritannia. Vårt mål er å utforske ressurspotensialet i Alvheim-området, sier Olav Blaich, VP Exploration i Aker BP.

Arbeidsprogramforpliktelsene for de tilbudte blokkene omfatter blant annet å skaffe 3D seismiske data og gjennomføre studier for området.