Aker BP samarbeider med Microsoft, SLB og Halliburton for å effektivisere datadeling

I forrige uke kunngjorde Microsoft det strategisk partnerskapet som Aker BP, SLB og Halliburton er en del av. Dette samarbeidet har som formål å utvikle «Data Mesh», en innovativ løsning designet for å revolusjonere effektiviteten og datatilgjengeligheten for energiselskap.

I dagens praksis involverer feltutvikling en kompleks prosess hvor data fra nesten150 forskjellige applikasjoner må samles manuelt, ofte ved hjelp av verktøy som PowerPoint og Excel-ark, før beslutninger kan tas ved Decision Gates (DG). Den tidkrevende manuelle prosessen med å flytte data mellom disse applikasjonene er en av hovedårsakene til at feltutvikling tar så lang tid.

Formålet med samarbeidet mellom Aker BP, Microsoft, SLB og Halliburton er å løse en av olje- og gassindustriens mest utfordrende problemer. «Data Mesh,» rammeverket på toppen av Microsoft Azure Data Manager for Energy, vil spille en nøkkelrolle for å løse denne utfordringen. Dette rammeverket gir muligheten til å opprettholde full oversikt over bruken av data, inkludert deres kilder, forutsetninger og antagelser, noe som gir en mer transparent og sporbar beslutningsprosess. Dette vil forenkle og redusere kompleksiteten og tidseffektiviteten knyttet til å iverksette endringer betydelig.

Data Mesh kan beskrives som et overordnet lag som effektivt knytter sammen alle datasettene. Dette tillater sømløs tilgang til data fra ulike kilder, inkludert SLB, Halliburton og Oljedirektoratet, via ett enkelt verktøy. Den bemerkelsesverdige tilpasningsdyktigheten til verktøyet muliggjør også en enkel integrasjon av andre datasett fra fremtidige samarbeidspartnere. Dette initiativet vil bidra til å transformere måten data deles og brukes på i bransjen, og gir et solid grunnlag for fremtidige innovasjoner og partnerskap.

En viktig del av prosessen til å bli datadreven

For å posisjonere oss som det fremtidige ledende selskapet innen leting og produksjon er det nødvendig å forbedre vår virksomhet kontinuerlig. Dette innebærer ofte å automatisere manuelle prosesser og basere våre beslutninger på grundig analyse av data. Vårt samarbeid knyttet til Data Mesh representerer et avgjørende skritt i retning av økt effektivitet i utviklings- og planleggingsprosessen for olje- og gassfelt.

Data Mesh legger grunnlaget for en mer datadrevet tilnærming til feltutvikling. Den frigjør verdifulle ressurser som tidligere ble brukt på manuelle oppgaver, og gir oss muligheten til å kanalisere disse ressursene mot mer kritiske aspekter av planleggingsprosessen. Dette initiativet hjelper oss med å jobbe mer intelligent og strategisk, og gir oss muligheten til å fokusere mer på kjerneaspektene som driver vår suksess innen feltutvikling.

– Med Azure Data Manager for Energy og Data Mesh har vi sett effektiviteten gå opp over hele linjen. Det er et vitnesbyrd om kraften i å kombinere tradisjonell bransjekunnskap med banebrytende teknologi, sier Paula Doyle, Chief Digital Officer i Aker BP.

Data Mesh gjør også at man har en kontinuerlig og oppdatert oversikt over hvor datasettet er hentet fra, og hvor robust dataen er. Dette bidrar til at man kan ta raskere avgjørelser og redusere risiko.

– Når vi nå får kontinuerlig oppdatert innsikt, og kan forbedre driftseffektiviteten, vil vi også bevege oss bort fra tradisjonell datahåndtering og betrakter data som et verdifullt produkt i seg selv. Dette representerer en overgang fra passiv til proaktiv dataforvaltning. Data Mesh vil ta Aker BP et stort skritt i retning av og bli datadrevet sier Arnfinn Grøtte, Domain Manager Digitalisation D&W.

Bygger et større økosystem for levering av data

Nå som det etableres en digital plattform som er en del av et større digitalt økosystem sammen med Microsoft, kan vi se på hvordan vi kan automatisere mer av det manuelle arbeidet vi gjør i dag. Det er tiltak som dette som gjør at vi i Aker BP kan ta raskere beslutninger og ha bedre kontroll på risiko. Dette blir utrolig viktig når vi skal levere den enorme porteføljen av prosjekter i årene fremover.