Aker BP øker andelen norsk kjøtt fra 25 til 75 prosent offshore

Dette gjelder for lunsj- og middagsmenyene som serveres av forpleiningsselskapet ESS til offshore-arbeidere på alle installasjoner i Aker BP og innføres fra 1. mai i år.

-Det er mange gode grunner til å øke andelen norsk kjøtt på våre installasjoner, sier direktør for drift i Aker BP, Georg Vidnes.

-Kvaliteten på norsk kjøtt er god og vi syns det er viktig å støtte den norske bonden med dette tiltaket. I tillegg vet vi at norsk kjøtt ligger lavest i hele Europa på antibiotikabruk. Det er bærekraft i å bruke lokale leverandører og ikke minst er det fint å sørge for at vi har leveransesikkerhet når kjøttet leveres lokalt, sier Vidnes.

Aker BP har nær 200.000 gjestedøgn offshore hvert år, og det serveres da rundt 400.000  tallerkener med varm mat til lunsj og middag. Det er betydelige mengder både kjøtt og andre råvarer som går med til måltider offshore. Det er ESS som skal gjennomføre endringen i praksis, der altså andelen norsk hovedråvare kjøtt øker fra 25% til 75% på matfatet til lunsj og middag.

-Ved å prioritere norske råvarer innenfor kjøttkategorien, fra norske gårder, styrkes den lokale økonomien og bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i distriktene, sier General Manager Offshore i ESS, Ivan Vågstøl.

ESS ser på dette som en betydelig satsning på norsk matproduksjon og verdiskapning for norsk landbruk og matindustri.

-Den norske bonden er hjørnesteinen i vårt matforsyningsnettverk, og vi er stolte av å kunne være med å løfte dem og deres produkter ut til våre spisegjester offshore, sier Vågstøl.

ESS ser frem til å fortsette å samarbeide med Aker BP for å fremme norsk matproduksjon. Det er Fatland, Jæder og Prima som er leverandører av de norske råvarene.

Vi er veldig fornøyde med at Aker BP velger lokalt og støtter produsenter og næringsliv både i Rogaland og etter hvert på Helgelandskysten i større grad enn tidligere, sier Stian Blom hovedtillitsvalgt i SAFE i Aker BP, som stilte økningen som et forslag gjennom BU.