Aker BP Hackathon 2023: en feiring av datavitenskapen!

Forrige uke arrangerte Aker BP Hackathon* i våre kontorer på Fornebu. Seks team jobbet i 36 timer med å løse seks utfordringer ved hjelp av koding og data tilrettelegging: AkerAgent, FlashLiberation, LibraryChat, MaxOil, PDFinders og Wellbert. Et dommerpanel kåret tre vinnere: Beste prosjekt, Beste bidrag til Data Science, og Folkets pris.

Vinneren av Beste Prosjekt, AkerAgent, var en chatbot med tilgang til en rekke av Aker BPs undergrunnsdatabaser og APIer. Med lik utforming som ChatGPT eller Bing Chat, kunne man dermed stille spørsmål som var direkte knyttet til Aker BPs brønndata og internt utviklede maskinlæringsmodeller, og få kvantiative svar på for eksempel reservoarkvalitet, stratigrafi, og enda mer detaljert tematikk som hvorvidt det var tegn til hydrokarboner i dette området.

Vinner av Folkets Pris var PDFinders. Teamet utnyttet faktura-informasjonen vi mottar i PDF-format fra underleverandører på en bedre måte. I dag får vi sidevis av detaljer på fakturaer som aldri blir utnyttet. Ved bruk av python og flere ulike biblioteker hentet de ut tabeller fra fakturaer i PDF-format, og ville bruke denne dataen til å analysere nye måter å kategorisere kost på.

Vinner av beste bidrag til Data Science var LibraryChat. Løsningen vil kunne gjøre det mulig å hente data ut fra alle Aker BPs interne Sharepoint-sider, for så å gjøre det søkbart, og feede denne infoen inn i ChatGPT, som vil kunne gi utfyllende svar om det som er publisert på Sharepoint.

FlashLiberation tok for seg faseseparasjon av væske og gass, som ofte skjer når hydrokarboner produseres og transporteres i rørledninger. Man kan gjøre utregninger for hvor mye av væsken som vil fordampe ved slike transporteringer, men i dag gjennomføres dette som regel av tredjeparter. FlashLiberation-prosjektet vil gjøre at alle i Aker BP kunne gjøre disse utregningene og bygge nye applikasjoner basert på disse utregningene, uten hjelp fra tredjeparter.

MaxOil så på hvordan man kunne maksimere oljeproduksjon ved å optimalisere brønnkontroller ved hjelp av kunstig intelligens.

Wellbert-prosjektet undersøkte hvordan nye utviklinger innen språkmodeller kunne bli anvendt til analysering av målinger gjort i borehull når man leter etter og produserer hydrokarboner. Dette gjør at man kanskje kan bruke de enorme mengdene data vi har om den norske kontinentalsokkelen, og bygge bedre prediktive modeller.

– Arrangementer som dette er viktig for å bruke dyktige medarbeidere sin kunnskap og kreativitet til å løse vanskelige og verdifulle utfordringer for Aker BP. Vi har et svært sterkt miljø for analytics og datavitenskap i Aker BP. I et Hackathon bygger analytikerne nettverk, og klarer dermed å bidra til utvikle mer effektive måter å jobbe på i Aker BP, sier Hege Fjell Urdahl, VP Digital Insight. Hun satt også i dommerpanelet under årets Hackathon, og er sponsor for Data Science-miljøet i Aker BP.

* Et Hackathon kan beskrives som et sosialt kode-arrangement, hvor dataprogrammerere og andre interesserte samles for å enten forbedre allerede eksisterende programvare, eller bygge ny programvare.