Aker BP fikk besøk av fysikkelever fra Sandvika VGS

Fredag 1. desember inviterte vi elever fra 2. og 3. klasse fysikk fra Sandvika Videregående skole til en informativ dag hos oss. Planen for dagen var å vise elevene noe av hva vi jobber med i Aker BP for å effektivisere og optimalisere hverdagen vår. 

Tematikk for dagen var drone-teknologi til bruk på plattformer, hvordan vi bruker AI-teknologi i form av blant annet tolkningsalgoritmer til seismikk og språkmodeller og tiltak for å redusere utslipp på borerigger. Vi fikk også besøk fra Aker Solutions og Cognite som tok for seg bruk av roboter i dag, samt våre ambisjoner rundt bruk av roboter på ubemannede plattformer i fremtiden.

Lysakerkontoret ligger også i gåavstand til Sollerudstranda, som inneholder mange forskjellige geologiske formasjoner som viser hvordan landskapet har blitt påvirket av ulike geologiske prosesser gjennom millioner av år. Som avslutning på dagen fikk elevene en guidet tur på Sollerudstranda av geolog Jon Halvard Pedersen.

Formålet med denne dagen er å øke forståelsen og interessen for vår industri, og å vise at man kan jobbe med veldig mye ulikt i Aker BP, samtidig som de legger til rette for videreutvikling. Elevene fikk også høre hvordan de ulike foredragsholderne har endt opp med stillingen de har i dag, for å understreke at man ikke er bundet til én fagretning for hele livet.

– Jeg engasjerer meg i dette fordi jeg synes det er kjempeviktig at vi som arbeidsplass og arbeidsgiver, synliggjør for elevene hva de faktisk kan jobbe med, slik at de ønsker å komme inn i vår industri. Vi trenger ungdom og vi trenger nye ingeniører av alle mulige varianter, og da tenker jeg at en dag som dette er kjempefint, sier Tone Rølland, Supply Chain Manager for Alvheimprosjektene.