Sammen i kampen mot covid-19

Da pandemien rammet verden våren 2020, måtte Aker BP respondere raskt for å forhindre smitte offshore. Drastiske tiltak og rask handling forhindret utbrudd av covid-19 på Aker BPs installasjoner. 

Aker BP reagerte umiddelbart da covid-19 utviklet seg til en pandemi i rask spredning. Hovedprioriteringen var å beskytte ansatte mot smitte og opprettholde produksjonen fra alle felt. Det var derfor helt avgjørende å forhindre virusutbrudd offshore.  

Det ble raskt etablert et responsteam som fikk i oppgave å finne og opprette tilstrekkelige barrierer. Teamet representerte en lang rekke fagområder på tvers av organisasjonen i Aker BP, der mange også er medlem av det faste beredskapsteamet.  

Testing, karantenehotell og chartret fly  

Samtidig som de kontoransatte ble beordret til å jobbe hjemmefra, ble det etablert flere barrierer. Aker BP booket et hotell til karanteneopphold for arbeidere som måtte bruke offentlig transport for å komme seg til heliporten. Etter å ha tilbrakt tilstrekkelig med tid på hotellet uten symptomer, kunne de få tillatelse til å reise offshore.  

Aker BP besluttet også på et tidlig stadium å kjøpe sitt eget utstyr for covid-19-testing. Testingen foregår nå på hotellet, i Brønnøysund og på alle installasjonene. Aker BP var den første operatøren på norsk sokkel som begynte å teste alt personell før utreise offshore.  

I tillegg ble det chartret et fly for å transportere folk fra ulike byer til heliportene på Sola og i Brønnøysund. Dette gjorde det lettere å unngå eksponering for viruset fra andre reisende.  

Klar kommunikasjon rundt etablerte regler og instrukser er svært viktig for å håndheve barrierene. Responsteamet brukte Aker BPs sosiale nettverk, Workplace, til å holde resten av selskapet informert om status for og endringer i forskrifter og prosedyrer. Workplace blir også benyttet til å strømme hyppige digitale allmøter der ledelsen informerer og svarer på spørsmål fra ansatte. Ansatte hos leverandørene følger de samme reglene som Aker BPs ansatte, noe som er en annen årsak til at virussmitte offshore har blitt forhindret.