Ledige stillinger


Aker BP er et lete- og produksjonsselskap med aktiviteter innen leting, feltutbygging og produksjon på den norske kontinentalsokkelen.

Vår visjon er å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet offshore.

Aker BP er ett av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa målt i produksjon.

Aker BP  er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Selskapet har en prosjektportefølje i verdensklasse, inkludert andeler i Johan Sverdrup-feltet.

Selskapet har klare ambisjoner om videre vekst på norsk sokkel, og har med eksisterende portefølje potensial til å øke olje og gassproduksjonen til 270 000 fat oljeekvivalenter per dag etter 2020. Vi søker muligheter for ytterligere vekst og verdiskaping gjennom letevirksomhet og kjøp og salg av lisensandeler og selskap.

Selskapet har rundt 1400 ansatte fordelt på installasjoner offshore, hovedkontoret på Fornebu utenfor Oslo og avdelingskontor i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og Harstad.

Aker BP er eid av Aker ASA (40 %), BP (30 %) og øvrige aksjonærer (30 %).

Ledige stillinger

Interessert i å jobbe for Aker BP?

Se våre ledige stillinger her.

Takk for din interesse i vårt selskap!

Aker BPs personell som leder rekrutteringsprosessen er DNV-sertifiserte og benytter DNV-godkjente verktøy som en del av utvelgelsen. Dette i tillegg til bruk av beste praksis i gjennomføring, gjør at vi håper alle søkere vil oppleve søkerprosessen som god.

Merk: Aker BP driver i all hovedsak rekruttering selv. Vi har ikke konsulentselskap engasjert til denne jobben, med mindre dette er spesifisert i annonsetekst her på hjemmesiden.