Valhall

Valhall er et gigantisk felt i den sørlige del på norsk side i Nordsjøen. Produksjonen startet i 1982 og etter oppstarten av den ny produksjon -og hotelplattformen i 2013 har feltet potensial til å produsere i flere tiår til.

Valhall field

I begynnelsen av januar 2017 passerte Valhall og Hod én milliard fat produserte oljeekvivalenter, som er mer enn tre ganger så mye som forventet da feltet ble åpnet i 1982. Ambisjonen er å produsere ytterligere 500 millioner fat.

Valhall-feltet består av et feltsenter med seks plattformer og to ubemannede flankeplattformer. Feltet ligger på ca. 70 meters vanndyp. Hod er tilkoblet og fjernstyres fra Valhall.

Feltet ble opprinnelig bygget ut med tre plattformer – bolig-, bore-, og produksjonsplattform – og produksjonen kom i gang i 1982. Valhall-komplekset består i dag av seks separate stålplattformer: en bolig-, en bore- og en produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform, samt en brønnhodeplattform og en kombinert prosess- og boligplattform. Plattformene er forbundet til hverandre med gangbroer.

Flankeutbyggingene består av to identiske ubemannede brønnhodeplattformer, hver utstyrt med 16 boreslisser og plassert ca. seks kilometer (en nord og en sør for) fra det eksisterende Valhallkomplekset hvor brønnstrømmen blir prosessert. Sørflankeplattformen startet produksjonen i 2003 og Nordflankeplattformen i 2004.

Væskene sendes gjennom rørledning til Ekofisk og videre til Teesside i Storbritannia. Gassen sendes via Norpipe til Emden i Tyskland.

Valhall i tall

– Les mer om Valhall/Hod-området i Årsrapporten 2017

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

2/8 – utvinningstillatelse, 006, tildelt 1965

2/8 – utvinningstillatelse, 006B, tildelt 2000

2/11 – utvinningstillatelse, 033B, tildelt 2001

Oppdaget:

1975

Produksjonsstart:

Oktober 1982

Rettighetshavere:

Aker BP ASA  90% (operatør)

Pandion Energy 10%

Lisensperiode:

2028

Reservoarbergart:

Kalk


Les mer på Norskpetroleum.no


Kulturminne Valhall