Produksjon fjerde kvartal 2016

Aker BP ASA produserte 126.5 tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») i fjerde kvartal 2016.

Produksjon per felt for fjerde kvartal 2016 var (forrige kvartal i parentes):

Alvheim (inkl. Boa), 65.00 % operatør: 53.7 mboepd (41.0 mboepd)
Bøyla, 65.00 % operatør: 6.5 mboepd (6.2 mboepd)
Hod, 37.50 % operatør: 0.6 mboepd (0.6 mboepd)
Ivar Aasen, 34.78 % operatør: 0.8 mboepd (n/a)
Skarv, 23.40% operatør: 30.0 mboepd (23.9 mboepd)
Tambar/Tambar East, 55.00/46.20 % operatør: 2.1 mboepd (2.4 mboepd)
Ula, 80.00 % operatør: 5.1 mboepd (7.0 mboepd)
Valhall, 35.95 % operatør: 17.5 mboepd (17.0 mboepd)
Vilje, 46.90 % operatør: 6.2 mboepd (7.4 mboepd)
Volund, 65.00 % operatør: 3.5 mboepd (4.2 mboepd)
Andre 0.6 mboepd (1.0 mboepd)
Total 126.5 mboepd (110.8 mboepd)

 

Produksjonsvolumene er gjenstand for endelig reallokering.