Overleverer plan for utbygging og drift for Hod

24. juni 2020

Aker BP og Pandion Energy har i dag overlevert Plan for utbygging og drift (PUD) for Hod til Olje- og energidepartementet. Hod-feltet bygges ut i samarbeid med Aker BPs alliansepartnere […]

Boring i verdensklasse på Valhall vestflanken

19. juni 2020

Boreprogrammet på Valhall Flanke Vest er nå ferdigstilt. På elleve måneder har riggen Maersk Invincible satt 12 foringsrør (conductors), boret ni brønner og boret 22 000 meter med reservoar. -Her […]

Utbygging av NOAKA-området

11. juni 2020

Etter at Stortinget nylig varslet midlertidige endringer i petroleumsskatten, har Aker BP og Equinor inngått en prinsippavtale om kommersielle vilkår for en koordinert utbygging av Krafla, Fulla og områdene nord for Alvheim (NOAKA) på norsk sokkel. Selskapene har startet forberedelsene til innlevering […]

Agreement on way forward for Krafla, Fulla and North of Alvheim (NOAKA)

11. juni 2020

Aker BP and Equinor have entered into an agreement in principle on commercial terms for a coordinated development of the licenses Krafla, Fulla and North of Alvheim (NOAKA) on the […]

Skatteendringer utløser nye investeringer

9. juni 2020

Et bredt flertall på Stortinget har blitt enige om å gjøre midlertidige endringer i petroleumsskatten. Endringene vil styrke Aker BPs kapasitet til å foreta investeringer, og bidra til å muliggjøre nye feltutbygginger på norsk sokkel. Dette vil bidra til […]

1 2 3 4 170