Det norske betydelig styrket

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

11. november 2008

Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») hadde i tredje kvartal 2008 driftsinntekter på 102,2 millioner kroner, mot 19,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2007. Driftsresultatet
ble minus 108,3 millioner kroner, og periodens resultat etter skatt ble 5,6 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var driftsresultatet minus 32,7 millioner kroner. Etter skatt var periodens resultat minus 5,1 millioner kroner. Totale letekostnader i tredje kvartal var 146,4 millioner kroner (33,1).

Produksjonen i kvartalet var 164.945 fat (56.578). Oljen er solgt til en gjennomsnittspris på 117 dollar per fat. Resultatene er i tråd med de planene som er lagt for selskapet.

Det norske leverte i september Plan for utbygging og drift (PUD) for Frøy til Olje-
og energidepartementet. Det er ventet at PUD blir godkjent i løpet av fjerde kvartal. Prosjektets fremdrift avhenger av myndighetsgodkjennelse og at den valgte kontraktøren
lykkes med å sikre finansiering for prosjektet.

Det norske styrket i kvartalet posisjonen rundt Frøy-feltet i Nordsjøen ved inngåelse av bytteavtaler vedrørende PL 460 og PL 463S.

Handlefrihet
Det norske solgte i august andeler i prospektene Fongen (PL 380), Struten (PL 383) og Litjormen (PL 447) som et ledd i selskapets arbeid med å optimalisere lisensporteføljen.

Avtalen om kjøp av 70 prosent i PL 103B ble gjennomført 1. august 2008. Kjøpet gir Det norske en eierandel på 7 prosent i Jotun Unit, inklusive Jotun-feltet.

Det norske satte ny produksjonsrekord i september med 2.122 fat per dag fra andelene i Varg, Jotun, Enoch og Glitne.

Etter tredje k vartal har Det norske solgt andelene i Goliat og Yme. Det har sikret Det norske finansiell handlefrihet. Salgene er i tråd med strategien om å konsentrere innsatsen om egenopererte lisenser, og områder der selskapet har betydelig interesse. Ved inngangen til 2009 vil Det norske ha rundt to milliarder kroner i kontanter og skattefordringer på leteutgifter. Det norske vil prioritere de prosjekter hvor vi kan skape
de største verdiene. I Nordsjøen har Det norske utpekt fire områder med særlig
interesse; Frøyområdet, Varg/Storskrymten, Sørlige Vikinggraben/Draupne og
Jotunområdet. Det norske vil legge innsats i å utvikle disse områdene for nye
funn, lisenserverv og utbygging.

De neste 14 månedene vil Det norske være med på 16 letebrønner. Av disse vil ni være egenopererte. De første planlagte brønnene er Fulla (PL 362), Freke (PL 029B) og Eitri (PL 027D).

Det norske har levert søknader for TFO 2008 og 20. runde som kan gi en portefølje
på over 50 lisenser. Selskapet ser et stort potensiale i Barentshavet. Det norske er ett av elleve selskaper som er kvalifisert som operatør for 20. runde-lisenser i Barentshavet.

Klikk her for å laste ned komplett kvartalsrapport.

Klikk her for å laste ned kvartalspresentasjonen.

Dette er Det norske (`DETNOR`):
Det norske er det nest største selskapet på norsk sokkel som operatør for 24 lisenser, og med deltakelse i totalt 46 lisenser. Det norske er operatør for Frøyutbyggingen og vil i 2009 operere ni letebrønner i Nordsjøen og Norskehavet. Selskapet har sin virksomhet kun på norsk sokkel.

Det norske har i dag 130 ansatte, og veksten fortsetter. Selskapets forretningskontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Oslo, Harstad og Stavanger.