Mechanical Technician

Arbeidssted

Stavanger, Trondheim, Lysaker, Norge

Søknadsfrist

2. juni 2024

Søk her

Aker BP har som mål å bli fremtidens lete- og produksjonsselskap ved å endre måten vi arbeider og opererer på. Vi setter nye standarder ved å fokusere på sikker produksjon og lave utslipp i olje- og gassindustrien.

Vi har store planer – vil du være med?

Yggdrasil, som tidligere var kjent som NOAKA, består av lisensgruppene Hugin, Fulla og Munin. Området ligger mellom Alvheim og Oseberg. Det har mange funn og inneholder totalt rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er anslått til 115 milliarder kroner. Oppstart av produksjon forventes våren 2027. ( ref https://akerbp.com/project/noaka/ )

Yggdrasil utbyggings prosjektet trenger nå flere teknikere til deltakelse og oppfølging av design, utstyrs pakker og bygging av onshore kontrollrom og IOC for Yggdrasil Gjennomføringsfase. I denne fasen defineres mye av premissene for operasjonen av Hugin A, Hugin B NUI, Munin UPP, Kraft fra land anlegg og kontrollrom på land inkludert arbeidsprosesser. Det er derfor viktig med god operasjonell forståelse og operativ erfaring slik at man sammen på tvers av prosjektene og driftsmiljøet skaper et best mulig sluttprodukt.

Når engasjement i prosjekt er over går du inn som en del av Yggdrasil ASSET Core Team eller tilbake til SMART Ressurspool (Specialized Maintenance and Resource Team). SMART Ressurspool har som hovedoppgave å supplere offshorepersonell ut til de respektive offshoreorganisasjonene når det oppstår et midlertidig behov, støtte til prosjekter, ekstra vedlikeholdsstøtte og lignende. Ressurspoolen skal også ha personell med kompetanse for bemanning av Normalt Ubemannede Installasjoner (NUI) for å ivareta brønnintervensjoner, vedlikeholds-backlog og CAPEX-prosjekter på NUI. Arbeidsrotasjon i SMART Ressurspool er normal 2-4 rotasjon.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • Bidra med operativ kompetanse inn mot Engineering teamet
 • Delta på tekniske gjennomganger i Hazop, Risiko og Arbeidsmiljø
 • Delta i utarbeidelse av vedlikeholdsrutiner/program
 • Bidra til utvikling av system-beskrivelser og operasjonsprosedyrer
 • Pakkeoppfølging og FAT- Factory Acceptance Testing – hos leverandør
 • Oppfølging på byggeplass
 • Deltakelse i ferdigstillelsesaktiviteter- integrert i Comissioning team eller som driftsassistanse
 • Oppstartsforberedelser og 1.gangs oppstart
 • Drift og vedlikehold etter produksjonsoppstart

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev
 • Offshore erfaring
 • Erfaring fra prosjekt, ferdigstillelse og oppstart er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntlig
 • Krav om å inneha en eller flere beredskapsroller
 • Det er krav til at du skal kunne reise offshore i denne stillingen

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. Å jobbe hos oss betyr at du identifiserer deg med å være Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP. Å jobbe hos oss betyr at du ønsker å være en del av OneTeam-kulturen vår.
 • I Aker BP setter vi sikkerheten først. Når du jobber hos oss, forventer vi at du gjør det samme.
 • Du søker nye perspektiver, ser nye innfallsvinkler og forbedringsmuligheter.
 • Du liker å se helheten og hvordan ting henger sammen.

Vår forpliktelse overfor deg:

 • Vi er overbevist om at mangfold er en viktig faktor for suksess, og at alle i Aker BP skal føle seg involvert, inkludert og respektert.
 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og øke kompetansen din slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi tilbyr deg en konkurransedyktig kompensasjonspakke, inkludert et aksjespareprogram og en solid pensjonsordning.
 • Vi vet at helse og balansen mellom jobb og privatliv er viktige faktorer for trivsel på jobben. Derfor har vi gode kantineordninger, treningsfasiliteter og fleksible arbeidstider.
 • Hvis noe skulle skje med deg, sørger vi for at du får hjelp fra bedriftshelsetjenesten og forsikringsprogrammene våre.
 • Kontorene våre er universelt utformet – tilgjengelig for alle.

Lokasjoner:

Prosjektet er i hovedsak lokalisert i Oslo. Prosjektstøtte utføres på kontorsted, samt fra Stavanger evt hjemmekontor

I en byggefase vil deltakelse på verft måtte påregnes, i tillegg til drifts-forberedelses aktiviteter fra Stavanger.

Commissioning aktiviteter vil i stor grad bli utført på verft

Rotasjon starter når prosjektet kommer i Commissioning og Hook-up fase

Kontrollrom for Yggdrasil er lokalisert i Stavanger. Rotasjonsordning for kontrollrom vil bli avklart før oppstart. Personell som får kontrollromsoppgave vil kunne bli lokalisert fast i Stavanger, men offshore rotasjon fra Hugin A inkl sporadiske turer til Hugin B og Munin må påregnes.

I driftsfasen vil Offshore personell en sakte rotasjonsordning mot IOC – Integrated Operation Center ved vårt kontor i Stavanger.

Søknadsfrist: 02.06.2024

Bakgrunnssjekk vil bli utført etter samtykke fra relevante kandidater. Vi ber deg om å legge ved vitnemål/karakterutskrift sammen med søknaden.

Kontaktinformasjon: Roar Haugen, roar.haugen@akerbp.com

Om Aker BP

Aker BP is a company engaged in exploration, field development and production of oil and gas on the Norwegian continental shelf. The company operates six field centres: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula and Valhall, and is a partner in the Johan Sverdrup field. Our headquarter is in Fornebu, outside of Oslo, and we have offices in Stavanger, Trondheim, Harstad and Sandnessjøen.