Automation Technician

Arbeidssted

Offshore, Norge

Søknadsfrist

17. februar 2023

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Ivar Aasen søker dyktig Automatiker til vedlikeholdsteamet. Stillingen vil rapportere til Drift & Vedlikeholdsleder.

Ivar Aasen har behov for en person som tar selvstendig ansvar, har stort fokus på HMS, og som bidrar til høy oppetid og lav produksjonskost.

Avdelingen har som mål å sikre at selskapets strategier, planer og styringssystemer er forstått og blir fulgt opp på en aktiv og lojal måte innenfor arbeidsområdet som tilligger stillingen med særlig fokus på;

 • Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK),
 • Driftsmessig effektivitet og sikkerhet,
 • Tids- og kostnadsbevissthet,
 • Produksjonsmål.

I denne rollen vil du være ansvarlig for Automatiker daglig drift, tilsyn og vedlikehold av feltets automasjonssystemer og utstyr, inkludert kommunikasjons- og måleteknisk utstyr. Du kan få tildelt ansvaret for fiskal måling ombord. Automatikere på Ivar Aasen har også telecom og noe SAS aktiviteter.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Samarbeide med ledelse i utførelse og oppfølging av avdelingens aktiviteter iht. selskapets styringssystem (BMS) og beste praksis.
 • Etterleve BMS, delta i kvalitetssikring, risikovurderinger, ressurssetting og tilrettelegging for gjennomføring av operasjonelle planer.
 • Bidra til å ivareta områdeansvaret iht. BMS for oversikt, god koordinering og kontroll med alle aktiviteter.
 • Delta i koordinering med aktuelle faggrupper (offshore/onshore), leverandører og annen tredjepart iht. BMS, avtaler og behov for sikker og effektiv utførelse.
 • Bidra i arbeidet med å identifisere og håndtere avvik.
 • Foreslå forbedringer til BMS og bidra til etablering av beste praksis.
 • Utføre andre relevante oppgaver pålagt av leder, inkludert å være stedfortreder ved behov.
 • Bidra til en effektiv ressursutnyttelse og kostandsoppfølging.
 • Delta i HMSK-arbeidet med proaktiv holdning gjennom å identifisere risiko, ta ansvar og etterleve selskapets verdier og styringssystem.
 • Ivareta tildelt rolle i beredskapsorganisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev automasjon
 • Minimum 3 års erfaring innen vedlikehold, fortrinnsvis fra fast eller flyttbar offshoreinstallasjon.
 • Bruke all relevant kunnskap, kompetanse og erfaringer for å kunne utføre daglige gjøremål på en effektiv og sikker måte i samarbeid med kolleger, myndigheter og leverandører.
 • Vedlikeholde egen kompetanseprofil.
 • Gi innspill om kompetanseutviklingsbehov innenfor eget fagområde.

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
 • I Aker BP setter vi sikkerhet over alt annet – det må du også.
 • Skal du jobbe i Aker BP, må du ha evnen til å være ‘dønn til stede’.
 • Vi forsøker alltid å spille hverandre gode. Hvis du er flink til å kommunisere, jobber vi godt sammen.

Hva vi kan tilby deg:

 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse, slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning.
 • Vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted.
 • Hos oss tar vi vare på hverandre. Hvis noe skjer deg, så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre.

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjon: Offshore- Ivar Aasen

Søknadsfrist: 17.02.23

Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med søknaden din.

Kontaktinformasjon: Drift- og Vedlikeholdsleder Ivar Aasen – iaa.driftsleder@akerbp.com – Tlf: 51357008

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke ‘dem’ eller ‘oss’ – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP er et lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel. Vi er et av de største uavhengige oljeselskapene i Europa, og vi har store ambisjoner. Selskapet søker nye muligheter for vekst og verdiskaping gjennom både letevirksomhet og fusjonerings- og oppkjøpsaktiviteter.

Aker BP kan tilby spennende vekst- og utviklingsmuligheter for de rette kandidatene. Vårt selskap er en perfekt arena for kreative, innovative og dristige idéer. Hos oss blir du med på å skape vår fremtid. Du kan utgjøre en forskjell!

Vi mener at mangfold blant våre medarbeidere bidrar til suksess og tilbyr like muligheter uavhenigg av rase, kjønn, religion, alder eller funksjonshemming.