Valhall-området

Produksjonsstarten på Valhall Flanke Vest er et viktig skritt i retning av Aker BPs ambisjon om å utvinne ytterligere en milliard fat fra Valhall. Det pågår en omstilling på feltet, hvor vi fjerner gamle plattformer fra feltsenteret, investerer i nye brønner, plugger gamle brønner og aktivt søker nye forretningsmuligheter.

REALISERER POTENSIALET PÅ VALHALL

Fjerning av plattformdekk, bruk av teknologi for første gang i verden, og Valhall Flanke Vest i drift. Det har vært et begivenhetsrikt år, og moderniseringen av Valhall har bare så vidt begynt.

2019 begynte med tre samtidige boreoperasjoner på Valhall og Hod, som ga en god indikasjon på aktivitetsnivået for året. Omfattende planlegging og prosjektstyring i første halvår kulminerte med trygg fjerning av QP, som var den opprinnelige boligplattformen på Valhall. Dette var den første av de opprinnelige innretningene på Valhall som ble fjernet som en del av moderniseringen av feltsenteret.

Et annet omfattende prosjekt som er utført dette året er planlegging og gjennomføring av en revisjonsstans. Det ble utført inspeksjoner, oppgraderinger og strukturelt vedlikehold og modifikasjoner i løpet av den 34 dager lange stansen.

Det ble etablert full internettdekning på feltsenteret på Valhall i 2019, og operatørene bruker nå håndholdte enheter for å øke effektiviteten. Det oppdages stadig flere områder disse kan brukes på, og det er god framdrift i digitaliseringsprosessen.

I 2019 tok vi et viktig skritt inn i et nytt kapittel i historien om Valhall. Vi har tatt i bruk ny teknologi innenfor brønnstimulering, videreutviklet feltet gjennom Flanke Vest og startet nedstengingen av gamle anlegg ved fjerning av den gamle boligplattformen.

Per Mikal Hauge
Direktør for Valhall-feltet

VALHALL FLANKE VEST I DRIFT

Understellet på Valhall Flanke Vest ble installert i mai 2019, og plattformdekket måneden etter. Plattformdekket ble installert bare 14 måneder etter at det første stålet ble kuttet ved Kværners verft i Verdal. Plattformen på Flanke Vest er en brønnhodeplattform som normalt vil være ubemannet. Den får kraft fra land via feltsenteret på Valhall, i tråd med Aker BPs strategi om lavest mulig CO2-utslipp fra våre operasjoner.

Production 2019

39,0
m b o e p d (net)

Production Efficiency

82 %
Production start: Valhall 1982, HOD 1990

ALLIANSESTRATEGI GIR RESULTATER

Valhall Flanke Vest er et referanseprosjekt for god prosjektgjennomføring. En omorganisering av verdikjeden gjennom strategiske partnerskap og allianser er en viktig del av Aker BPs strategi. Fire allianser har bidratt til prosjektet, som har hatt et lavere antall ingeniørtimer, reduserte kostnader og redusert byggetid sammenlignet med lignende prosjekter. Viktigst av alt er at arbeidet er utført uten alvorlig skade på mennesker eller miljø.

Produksjonen fra Valhall Flanke Vest startet i desember. I 2020 vil resten av de planlagte brønnene settes i drift, og arbeidet fortsetter for å øke verdien på feltet ytterligere.

FØRST UTE MED STIMULERINGSMETODE

I november ble Aker BP det første selskapet som noen gang har lykkes med å bruke en ny metode for brønnstimulering offshore, i brønnen G10 på Valhall. “Single-Trip Multi-Frac”-metoden er tidligere kun brukt på land, og det har vært flere utfordringer knyttet til å bruke den under forholdene i Nordsjøen.

Mens det med den tradisjonelle metoden tar to til tre dager å stimulere en sone av reservoaret, kan Aker BP nå stimulere to soner på en dag, og med kun en tur ned i reservoaret med kveilerøret. Denne metoden ble også brukt med hell på den første brønnen på Valhall Flanke Vest. “Single-Trip Multi-Frac”-metoden reduserer brønnkostnadene fordi det trengs mindre tid til bruk av fartøy og utstyr.

En annen metode, stimulering av brønnen med Fishbone Stimulation Technology, ble også brukt med suksess for første gang på Valhall. Disse nye teknologitypene er svært viktige elementer i strategien for å øke dreneringen fra tette reservoarer i Valhall-området.

Highlights from 2019

 • 15. januar

  Tre boreoperasjoner samtidig på Valhall og Hod

 • 7. mai

  Understellet installert på Valhall Flanke Vest

 • 14. juni

  Plattformdekket på Valhall QP blir trygt fjernet som en del av moderniseringen av feltsenteret på Valhall

 • 22. juni

  Plattformdekkene på Valhall Flanke installeres, kun 14 måneder etter at det første stålet ble kuttet ved Kværners verft i Verdal

 • 20. juni

  Vellykket «gå til jobben»-kampanje. Første del av tilknytningsfasen på Valhall Flanke Vest ble utført med bruk av en gangbro fra et personellfartøy til den ubemannede plattformen

 • November

  Teknologien “Single-Trip Multi-Frac” som brukes til å stimulere offshorebrønner ble brukt for første gang i verden

 • 16. desember

  Produksjonen starter på Valhall Flanke Vest