Wells value stream vant Innsiktsprisen 2022

Innsiktsprisen er den norske dataforening sin innovasjonspris, som ble delt ut 17. november. Teamet i Wells value stream , som er et samarbeidsprosjekt mellom Aker BP og Inmeta, gikk av med seieren

Teamet har utviklet en løsning for automatisk tolkning av undergrunnsdata. Det nye verktøyet bruker algoritmer og maskinlæring på data fra brønnlogger for å løse to problemer som er «grunnstener» for å kunne håndtere en lang rekke utfordringer i det videre tolkningsarbeidet.

En av utfordringene er det som kalles ‘BadLog Flagging’. Dette handler om kvalitetssikring av store mengder data før de brukes til senere tolkning. Dette er normalt manuelt arbeid som tar lang tid, men som er svært viktig, ettersom dårlig data kan ødelegge for tolkninger. Det er derfor viktig å sikre god kvalitet i datamaterialet.

Det andre området er ‘Shale volume interpretation’. Det er den første tolkningen, og samtidig den mest tidkrevende og subjektive. Her prøver man å forstå hvor reservoarene er, og hvor store de er. All senere tolkning påvirkes av denne.

En automatisert løsning som sikrer kvalitet og konsistens på inputdata har stor verdi for selskapet. – Det var utrolig stas at teamet vårt vant årets innsiktspris. Det å bli anerkjent på den måten for arbeidet vi har gjort gir oss motivasjon til å videreutvikle prosjektet, sier Martine Dyring Hansen som er Data Scientist i Aker BP og er en del av Wells value stream.