Tildeler kontrakt for tre tie-in-prosjekter i Nordsjøen

TechnipFMC tildeles kontrakt for utbyggingen av tre felt på Utsirahøyden i Nordsjøen. Kontrakten omfatter design (engineering), innkjøp, konstruksjon og installasjon av subsea produksjonssystemer, kontrollsystemer, rørledninger og kontrollkabler (umbilicals). Feltene skal kobles inn til plattformene Edvard Grieg og Ivar Aasen.

-Teamet fra TechnipFMC har allerede jobbet i to år i tidligfase for prosjektene Symra, Solveig fase 2 og Troldhaugen. Derfor er jeg glad vi kan fortsette det gode samarbeidet også i bygge- og installasjonsfasen, sier Stine Kongshaug McIntosh, VP Projects Execution for Edvard Grieg og Ivar Aasen i Aker BP.

De tre tie-in-prosjektene samles i gjennomføringsfasen til ett felles prosjekt kalt Utsirahøyden-prosjektet. Utsirahøyden-prosjektet omfatter 124 millioner fat oljeekvivalent i estimerte utvinnbare ressurser. Boreoperasjonene vil starte i tredje kvartal 2025. Produksjonsstart er planlagt i første kvartal 2026 for Solveig Fase 2 og Troldhaugen, mens Symra følger i første kvartal 2027.

Kari Nielsen, SVP Edvarg Grieg & Ivar Aasen

Solveig Fase 2 og Troldhaugen blir koblet til Edvard Grieg-plattformen, mens Symra skal knyttes til Ivar Aasen-plattformen der brønnstrømmen blir delvis prosessert, før den ledes videre til Edvard Grieg for endelig prosessering.

Edvard Grieg ble designet som et feltsenter med kapasitet til å være vertsplattform for nye felt i området. Edvard Grieg er allerede vert for den første utbyggingsfasen av Solveig-feltet, og for testproduksjonen fra Troldhaugen-funnet. Utbyggingen av Ivar Aasen var koordinert med utbyggingen av Edvard Grieg. Olje og gass fra Ivar Aasen transporteres i rørledning til Edvard Grieg for endelig prosessering.

Alle felt på Utsirahøyden vil drives med kraft fra land. Produksjonen vil derfor skje med svært lave CO2-utslipp.

Betydelige ringvirkninger

Det er forventet at mer enn 60% av verdiskapingen i prosjektet vil skje i Norge, og at det vil sikre rundt 10.000 årsverk.

-Det er en relativt høy norsk andel for utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, og noe vi naturligvis synes er svært positivt, sier Stine Kongshaug McIntosh.

Fabrikasjon og testing vil skje blant annet i Bergen, Stavanger, Kongsberg, Horten og på Orkanger. Engineeringarbeidet skal gjøres fra Lysaker og Kongsberg.

Lisenser og partnerskap

Symra – PL 167, 167B, 167C: Aker BP 50 prosent (operatør), Equinor 30 prosent, Sval Energi 20 prosent
Solveig Fase 2 – PL 359: Aker BP 65 prosent (operatør), OMV 20 prosent, Wintershall Dea 15 prosent
Troldhaugen – PL 338C: Aker BP 80 prosent (operatør), OMV 20 prosent