Forventer raskere opptrapping til høyere platåproduksjon på Johan Sverdrup

Aker BP ASA sammen med operatør Equinor og øvrige partnere melder at Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen forventer å nå platåproduksjon for første fase tidlig i mai. Kapasiteten i anlegget er utvidet slik at platåproduksjon øker fra om lag 440.000 fat olje per dag til rundt 470.000 fat olje per dag.

Det var tidligere forventet at platåproduksjonen ville nås i løpet av sommeren. Ved utgangen av mars var dagsproduksjonen allerede over 430.000 fat olje per dag.

Johan Sverdrup-feltet startet produksjonen 5. oktober i fjor, mer enn to måneder foran opprinnelig plan og 40 milliarder lavere enn opprinnelig estimat for utbygging og drift (PUD august 2015).

Balanseprisen for full feltutbygging er på under 20 dollar per fat, og forventede driftskostnader er under to dollar per fat.

Inkludert den økte platåproduksjonen fra fase 1 forventes Johan Sverdrup å produsere opp mot 690.000 fat olje per dag når feltet etter plan produserer for fullt i fjerde kvartal 2022.

De forventede utvinnbare reservene i feltet er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.

Hvert fat olje har et utslipp på under 0,7 kg CO2 per fat. Til sammenlikning er det globale gjennomsnittet 18 kg CO2 per fat. At dette kan oppnås på Johan-Sverdrup, skyldes i hovedsak elektrifisering av feltet.