En person bekreftet omkommet i ulykken på Tambar

8. desember 2017

Aker BP bekrefter at en person er omkommet etter den alvorlige ulykken på boreriggen Maersk Interceptor på Tambar torsdag. 

Maersk Interceptor borer for tiden brønner på Tambarfeltet for Aker BP. Den omkommende, som er norsk statsborger og ansatt i Maersk Drilling, falt på sjøen under vedlikeholdsarbeid på riggen. Vedkommende ble hentet opp av sjøen av et standby-fartøy og brakt til Haukeland universitetssykehus i Bergen med helikopter.

En annen person, også ansatt i Maersk Drilling, ble skadet i hendelsen. Hans tilstand skal ikke være kritisk. Personen er fraktet til Stavanger universitetssykehus.

– Våre tanker går nå til de pårørende, den skadde og alle andre som er berørt av denne alvorlige ulykken. Vi har samarbeidet tett med Maersk Drilling og skal gjøre det vi kan for å ta vare på de berørte og deres pårørende i denne vanskelige situasjonen, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Meldingen om en alvorlig hendelse på Maersk Interceptor kom klokken 12.10 torsdag. Hvordan hendelsen oppstod er fortsatt ikke avklart.

– Dette er en alvorlig ulykke, og vi skal gjøre det vi kan for å finne årsaken. Vi vil stille alle ressurser til rådighet i den forestående granskning, sier Hersvik.

– Nå vil vi fortsatt ha fullt fokus på å ivareta personell om bord på Maersk Interceptor, personell på Ula-feltet og andre ansatte i Aker BP og Maersk Drilling som er sterkt preget av denne alvorlige hendelsen, sier Hersvik.

Boreoperasjonen på Maersk Interceptor er sikret. Produksjonen på Tambar er stengt ned.

Beredskapsorganisasjonen i Aker BP ble umiddelbart mobilisert og har samarbeidet tett med Maersk Drilling, Hovedredningssentralen (HRS) og relevante myndigheter for å håndtere situasjonen.

Henvendelser til Aker BPs pressetalspersoner:

  • Tore Langballe, Kommunikasjonsdirektør: +47 907 77 841
  • Ole Johan Faret, Pressetalsmann: +47 402 24 217
  • E-post-henvendelse til Aker BP om hendelsen: kommunikasjon@akerbp.com

Aker BP og Maersk Drilling holder en felles pressebrief i Jåttåvågveien 10. kl. 11:00 i dag, fredag 8. desember.

Om Tambarfeltet
Tambarfeltet ligger 16 km sørøst av Ula. Feltet er bygget ut med en brønnhodeplattform som normalt er ubemannet, og som styres fra Ula.