Leting

Aker BP har god tilgang til lisenser og operatørskap på norsk kontinentalsokkel og er en aktiv leteaktør.

De siste årene har selskapets letevirksomhet i hovedsak vært konsentrert til Nordsjøen. Omtrent to tredjedeler av selskapets letemidler er investert i de modne områdene i Nordsjøen, der infrastrukturen er god og funnraten fremdeles er høy. De resterende ressursene investeres hovedsakelig i Barentshavet og i de mer umodne områdene i Nordsjøen.

Les mer om Konsesjonsrunder på norsk sokkel på Oljedirektoratets nettstedLes mer om vår virksomhet i Aker BPs årsrapport 2019