TFO 2006 søknader

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

19. september 2006

Tom Bugge og Sigmund Hanslien overleverte i dag formiddag Pertras søknader om nye lisenser til Olje- og energidepartementet.

Søknadene omfatter områder i både Norskehavet og Nordsjøen. Pertra søker både som operatør og som deltaker med andre kompetente operatørselskap.

”En utvidelse av vår nåværende lisensportefølje vil være avgjørende for vår evne til å skape en balansert prospektportefølje og gjøre kommersielle funn med den leterisiko norske fiskale vilkår tilsier vi bør ta”, sier porteføljesjef Sigmund Hanslien.

Letesjef Tom Bugge er fornøyd med de områder vi har funnet fram til for TFO 2006. ”Bare i første halvår i år har vi investert 100 millioner kroner i leteaktivitet på norsk sokkel, og en betydelig sum har vært brukt for å finne fram til interessante prospekt innen de områdene som var utlyst i denne lisensrunden. Vi er derfor rimelig sikre på at det vi nå søker på gir oss og våre partnere gode muligheter dersom vi får dem tildelt.”

Departementet vil offentliggjøre tildelingene i desember i år.